Verkligheten i Verkligheten

Verkligheten i Verkligheten är en utställning som uppfördes på galleri Verkligheten, Umeå, februari 2010.
En performance utförs i en installation, som sedan ställs ut som en ny installation. Performancet består av en monolog om hur de rika detaljerna i livet omöjligt kan dupliceras, eller återskapas, varför påståendet att varje dag är den andra lik omöjligt kan vara sant. Inte ens om man försöker, kan en sådan kontroll över verkligheten uppnås, att ett minne eller en dröm kan byggas åter. En performance om att fånga dagen och samtidigt en resa från Edens lustgård, via Versailles till en finsk tangonatt. Med musik i samarbete med Aron Hidman, samt minisemlor och mousserande vin som bjöds runt av galleristerna.

I installationen ingår draperier, ett bord med diverse saker, ett fångtorn med en fångad musiker (Aron Hidman), ett äpple med en gaffel i och en vägg med planritningar över ett slott (som också beskrivs i min novell Vandraren och Tuppen, publicerad i Thule, Skytteanska stiftelsens årsbok 2010). I utställningens andra rum visades objektet äpplet, ett podium i stål och glas med ett färskt äpple och den graverade texten "äpple. kluvet av en kvinna."

 

Reality in Reality

Reality in Reality is an exhibition shown at Gallery Verkligheten (=reality), Umeå, Sweden Feb 2010.
A performance in an installation. afterwards exhibited as a new installation. The performance is a monologue about how the rich details in life are impossible to duplicate or recreate, making the statement of everyday being the same impossible. Not even if one tries, such control over reality cannot be reached, that a memory or a dream can be remade. A performance about being in the present and at the same time a trip through the Garden of Eden, via Versailles to a Finnish tango night. Music in cooperation with composer Aron Hidman, mini pasteries and bubbles served by the

The installation consists of curtains, a table with various things, a prison tower with an imprisoned musician (Aron Hidman), an apple with a fork in it and a wall with blueprints of a castle (also described in my novel Vandraren och Tuppen (= The wanderer and the Rooster), published in Swedish 2010.
In the second room of the exhibition the object apple was shown, a steel and glass podium with a fresh apple and the ingraved text "apple. split by a woman."

 foto: Helena Wikström