Sandomierz

animation 5 min, 2006

1874 komponerade Musorgskij "Tavlor på en utställning", direkt inspirerad av den avlidne vännen och konstnären Hartmanns bilder.

Den sjätte satsen bygger på två teckningar, "En rik jude med pälsmössa" och "En fattig jude: Sandomierz". Hartmann hade tillbringat en månad i den polska staden Sandomierz, som då stod under ryskt styre. "Sandomierz" är i sin tur inspirerad av titlarna och historien, men även soundtracket är en fri tolkning av den sjätte satsen.

Norrlandsoperans symfoniorkester gav "Tavlor på en utställning" och det var i samband med detta idén om nytolkningar föddes från operans håll. Under den sjätte satsen singlade konfetti ner över orkestern och publiken, vilket var mitt sätt att ge en ytterligare visuell referens till animationen Sandomierz, som samtidigt visades i bar-delen på operan.

 

Sandomierz

animation 5 min, 2006

1874 Musorgsky composed "Pictures at an exhibition", directly inspired by his deceased close friend, the artist Hartmann's pictures.

The sixth part is based on two drawings, "A rich jew with fur hat" and "A poor jew: Sandomierz". Hartmann had spent a month in the Polish city Sandomierz, which then was under Russian government.
"Sandomierz" is in turn inspired by the titles and the story, but the soundtrack as well is a free interpretation of the sixth part.

The symphonic orchestra of the Opera of Norrland, set up "Pictures at an exhibition" and it was then the idea of new interpretations was born at the opera. During the sixth part, confetti floated down over the audience and orchestra, which was my way to again make a visual reference to the animation Sandomierz, which was screened simultaneously in the bar area of the opera.

 

 

 

 

 

 

 


back