The Absence of Mirrors


2009, Animation 9 minutes
A film by Aron Hidman and Mariel Rosendahl
with Gabriel Bohm Calles

In the beginning it was dark. One can not become aware of the self, before meeting another. There might not be anything outside, anything else, or anyone else. So, one creates it - being the fool, the child, the genius and God at the same time, feeling lonely but without yet knowing loneliness. Meeting someone else is meeting yourself; your flaws and your greatness.

The film was shot frame by frame using "real life animation" with the performers moving in extreme slow motion.

 

I begynnelsen var det mörkt. Det går inte att bli varse sig själv, att uppleva ett självmedvetande, utan att möta ett annat självmedvetande. Det finns kanske ingenting där ute, ingenting annat eller någon annan. Så det blir till att skapa det och vara dåren, barnet, geniet och Gud på samma gång, känna ensamhet utan att känna till ensamheten. Att möta någon annan är att möta sig själv; sina imperfektioner såväl som sin storhet.

Filmen gjordes genom att fotografera bild för bild i "live animation" där aktörerna rörde sig extremt långsamt.