Mariel Rosendahl

Född 1982 i Helsingborg, av finska föräldrar.
Masterexamen i fri konst 2009, vid Konsthögskolan, Umeå Universitet.

Mitt arbete ligger i gränslandet, mellan det fysiska och psykiska, naturen och kulturen, att ha kontroll och att tappa den, med blinkningar till klassiska sagor, bara för att. Eller för att sagor är förhöjd verklighet, mörka men med sinne för humor, liksom min konst.

Genom video, performance och installation, och kombinationen av dem, befinner jag mig i en labyrint av narrativ, symboler, platser, poesi och musik. Det finns en anledning till att vi bygger vår världs-uppfattning på ett visst sätt, men denna uppfattning är inte statisk eftersom inte vårt inre är det. Genom att peka på det imaginära, pekar jag på vad som verkligen formar oss, som kollektiv och som individer. Det konstnärliga målet är inte flykt, eller att erbjuda möjligheten till flykt. Det är att vara sant närvarande.

 

blackwhite

 

Born 1982 in Helsingborg, Sweden, by Finnish parents.
Master degree in Fine Arts 2009, at the Academy of Fine Arts, Umeå   University, Sweden.

My work takes place somewhere in the borderland, in the gap between physical and psychological, nature and culture, having control and loosing it, passing hints to classic fairy-tales, for the sake of it. Or because fairy-tales are heightened reality, dark but with a sense of humour, like my (he)art.

Through video, performance and installations, I wake up in a labyrinth of narratives, symbols, places, poetry and music. There is a reason we build our views of the world in a certain way, but this view is not static, because our minds are not. Pointing at the imaginative, I point at what really shapes us, as groups and as individuals. The artistic goal is not to flee, or to offer an opportunity to do so. It is to be truly present.

e-mail: mariel@marielrosendahl.se
phone: +46 735 77 13 06